หน้าแรก เกี่ยวกับบริษัท ผลิตภัณฑ์ ดาวน์โหลด ร่วมงานกับบริษัท ติดต่อบริษัท แผนที่ ข่าวสารและกิจกรรม
  ค้นหาข้อมูล
  ผลิตภัณฑ์
ถุงพลาสติกพอลิเอทิลีน
พลาสติกชีวภาพ
ถุงป้องกันไฟฟ้าสถิต
ถุงสะอาดสำหรับห้องปฏิบัติการ
ถุงควบคุมสารไฮโดรคาร์บอน
สารดูดความชื้น
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

  หน้าแรก >> เกี่ยวกับบริษัท >> ข้อมูลบริษัท
ข้อมูลบริษัท


​​​​​​​​​​​​​นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)​​
 
บริษัท แอ็ดวานซ์ แพคเกจจิ้ง จำกัด ได้ใช้คุกกี้ (Cookies) ในการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้บริการ และอำนวยความสะดวกในการให้บริการเว็บไซต์ บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและเพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  
  บริษัทได้ใช้งานคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์จดจำข้อมูลเข้าชมของท่าน เช่น การตั้งค่าต่างๆ เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ในครั้งถัดไป เว็บไซต์จะจดจำได้ว่าเป็นผู้ที่เคยเข้าใช้บริการแล้ว และตั้งค่าตามที่กำหนด ในกรณีที่เลือกที่จะไม่รับหรือลบคุกกี้ เว็บไซต์อาจจะไม่สามารถให้บริการหรือไม่สามารถแสดงผลได้อย่างถูกต้อง
บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้คุกกี้เพื่อจุดประสงค์ที่แตกต่างกัน โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังต่อไปนี้
 
คุกกี้พื้นฐานที่จำเป็น
คุกกี้พื้นฐานที่จำเป็น เพื่อช่วยให้การทำงานหลักของเว็บไซต์ใช้งานได้ รวมถึงการเข้าถึงพื้นที่ที่ปลอดภัยต่าง ๆ ของเว็บไซต์ หากไม่มีคุกกี้นี้เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม และจะใช้งานได้โดยการตั้งค่าเริ่มต้น 
 
คุกกี้ในส่วนวิเคราะห์
คุกกี้ในส่วนวิเคราะห์ จะช่วยให้เว็บไซต์เข้าใจรูปแบบการใช้งานของผู้เข้าชมและจะช่วยปรับปรุงประสบการณ์การใช้งาน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลและรายงานผลการใช้งานของผู้ใช้งาน 
 
คุกกี้ในส่วนการตลาด
คุกกี้ในส่วนการตลาด ใช้เพื่อติดตามพฤติกรรมผู้เข้าชมเว็บไซต์เพื่อแสดงโฆษณาที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้งานแต่ละรายและเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการโฆษณาสำหรับผู้เผยแพร่และผู้โฆษณาสำหรับบุคคลที่สาม
ผู้ใช้งานตกลงและรับทราบว่านโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy) นี้มีผลใช้บังคับกับข้อมูลทั้งหมดที่บริษัทเป็นผู้เก็บรวบรวม ใช้งาน ประมวลผล และท่านตกลงให้บริษัท มีสิทธิในการเก็บรักษา หรือเปิดเผยแก่บุคคลอื่นภายในขอบเขตตามที่ระบุไว้ในนโยบายนี้หรือหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ privacy@specialty.co.th 
 

กลับไปยังหน้าที่ผ่านมา
หน้าแรก เกี่ยวกับบริษัท ผลิตภัณฑ์ ดาวน์โหลด ร่วมงานกับบริษัท ติดต่อบริษัท แผนที่ ข่าวสารและกิจกรรม

111 © สงวนลิขสิทธิ์ 2001 - 2021 บริษัท แอ็ดวานซ์ แพคเกจจิ้ง จำกัด | นโยบายการใช้งาน | นโยบายความเป็นส่วนตัว | Site Map