หน้าแรก เกี่ยวกับบริษัท ผลิตภัณฑ์ ดาวน์โหลด ร่วมงานกับบริษัท ติดต่อบริษัท แผนที่ ข่าวสารและกิจกรรม
  ค้นหาข้อมูล
  ผลิตภัณฑ์
ถุงพลาสติกพอลิเอทิลีน
พลาสติกชีวภาพ
ถุงป้องกันไฟฟ้าสถิต
ถุงสะอาดสำหรับห้องปฏิบัติการ
ถุงควบคุมสารไฮโดรคาร์บอน
สารดูดความชื้น
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

  หน้าแรก >> เกี่ยวกับบริษัท >> ข้อมูลบริษัท
ข้อมูลบริษัท


นโยบายสิ่งแวดล้อม
 
 • ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับตามมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
 • วางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงการดำเนินงานของบริษัทเพื่อลดปริมาณการสูญเสีย
  ของพลังงานและวัตถุดิบต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์จากการใช้สูงสุด
 • ดำเนินการควบคุมน้ำเสีย คัดแยกขยะตามประเภทและขยะอันตรายเพื่อให้เกิด
  ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
 • วางแผนด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันการสูญเสียจากเหตุการณ์ฉุกเฉิน
 • มุ่งมั่นพัฒนาและปฏิบีติตามนโยบายคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อให้มีการปรับปรุง
  และรักษาระดับมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
 • สร้างจิตสำนึกให้พนักงานในการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์
  ฝึกอบรมเพื่อเป็นการกระตุ้นให้มีความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมต่อสังคม
  และเผยแพร่กับสาธารณชนให้ทราบ

...
 
  4.   วางแผนด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันการสูญเสียจากเหตุการณ์ฉุกเฉิน
5.   มุ่งมั่นพัฒนาและปฏิบีติตามนโยบายคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อให้มีการปรับปรุง และรักษาระดับมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
6.   สร้างจิตสำนึกให้พนักงานในการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรม 
      เพื่อเป็นการกระตุ้นให้มีความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมต่อสังคม และเผยแพร่กับสาธารณชนให้ทราบ
 
 

กลับไปยังหน้าที่ผ่านมา
หน้าแรก เกี่ยวกับบริษัท ผลิตภัณฑ์ ดาวน์โหลด ร่วมงานกับบริษัท ติดต่อบริษัท แผนที่ ข่าวสารและกิจกรรม

111 © สงวนลิขสิทธิ์ 2001 - 2021 บริษัท แอ็ดวานซ์ แพคเกจจิ้ง จำกัด | นโยบายการใช้งาน | นโยบายความเป็นส่วนตัว | Site Map