หน้าแรก เกี่ยวกับบริษัท ผลิตภัณฑ์ ดาวน์โหลด ร่วมงานกับบริษัท ติดต่อบริษัท แผนที่ ข่าวสารและกิจกรรม
  ค้นหาข้อมูล
  ผลิตภัณฑ์
ถุงพลาสติกพอลิเอทิลีน
พลาสติกชีวภาพ
ถุงป้องกันไฟฟ้าสถิต
ถุงสะอาดสำหรับห้องปฏิบัติการ
ถุงควบคุมสารไฮโดรคาร์บอน
สารดูดความชื้น
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

  หน้าแรก >> เกี่ยวกับบริษัท >> ข้อมูลบริษัท
ข้อมูลบริษัท


ค่านิยมองค์กร
 

B E S T

B = Benefit หมายถึง การคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดขององค์กรและลูกค้า
E = Economic หมายถึง การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
S = System หมายถึง การปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ระเบียบตามกฎเกณฑ์และข้อบังคับ
T = Team Work หมายถึง การร่วมมือร่วมใจในการทำงาน
 
  B = Benefit       หมายถึง การคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดขององค์กรและลูกค้า
E = Economic    หมายถึง การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
S = System       หมายถึง การปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ระเบียบตามกฎเกณฑ์และข้อบังคับ
T = Team Work  หมายถึง การร่วมมือร่วมใจในการทำงาน
 

กลับไปยังหน้าที่ผ่านมา
หน้าแรก เกี่ยวกับบริษัท ผลิตภัณฑ์ ดาวน์โหลด ร่วมงานกับบริษัท ติดต่อบริษัท แผนที่ ข่าวสารและกิจกรรม

111 © สงวนลิขสิทธิ์ 2001 - 2021 บริษัท แอ็ดวานซ์ แพคเกจจิ้ง จำกัด | นโยบายการใช้งาน | นโยบายความเป็นส่วนตัว | Site Map