ถุงควบคุมสารไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Outgassing Controlled Bag)
 • เป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมสะอาด
 • ควบคุมปริมาณไฮโดรคาร์บอน และสารอินทรีย์อื่นๆ (DHS Outgassing) ในระดับมาตรฐาน
 • ควบคุม Liquid Particle Count (LPC) ในระดับมาตรฐาน
 • ควบคุม Non-Volatile Residue (NVR) ในระดับมาตรฐาน
 • ปราศจากสารซิลิโคน, เอไมด์ และ DOP
 • ผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐาน RoHS
 • ใช้สัมผัสอาหารได้ FDA21 CFR177.1520
 • ผลิตภัณฑ์มีหลายรูปแบบ เช่น ถุง, ม้วน และฟิล์ม
 • ขนาดสินค้าประเภท HDPE : ความกว้าง 5-40 นิ้ว, ความหนา 20-100 ไมครอน
 • ขนาดสินค้าประเภท LDPE : ความกว้าง 3-60 นิ้ว, ความหนา 30-150 ไมครอน 
 

AO750 : ฟิล์มพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำป้องกันไฟฟ้าสถิตควบคุมสารไฮโดรคาร์บอน  
 
คุณสมบัติ :
 • ผลิตจากพลาสติกพอลิเอทิลีน LDPE ชนิดที่มีความสะอาดสูง (High Clean)
 • ควบคุม DHS Outgassing : ไฮโดรคาร์บอนและสารอินทรีย์อื่นๆ < 770 ng/cm2
 • ค่าความต้านทานพื้นผิว (Surface Resistivity) < 1012 โอห์ม
 • ฟิล์มมีความแข็งแรง และมีความยืดหยุ่นสูง
 • มีความสามารถในการรับน้ำหนักสูง (Heavy-Duty Film)
 
   

AO770 : ฟิล์มพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงป้องกันไฟฟ้าสถิตควบคุมสารไฮโดรคาร์บอน  
 
คุณสมบัติ :
 • ผลิตจากพลาสติกพอลิเอทิลีน HDPE ชนิดที่มีความสะอาดสูง (High Clean)
 • ควบคุม DHS Outgassing : ไฮโดรคาร์บอนและสารอินทรีย์อื่นๆ < 770 ng/cm2
 • ค่าความต้านทานพื้นผิว (Surface Resistivity) < 1012 โอห์ม
 • มีความแข็งแรง และความสามารถในการรับน้ำหนักสูงมาก (Heavy-Duty Film)
 • มีความทนทานต่อความร้อนสูง
 
   

LO710 : ฟิล์มสะอาดพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำควบคุมสารไฮโดรคาร์บอน  
 
คุณสมบัติ :
 • ผลิตจากพลาสติกพอลิเอทิลีน LDPE ชนิดที่มีความสะอาดสูงมาก (Ultra-Clean)
 • ควบคุม DHS Outgassing : ไฮโดรคาร์บอนและสารอินทรีย์อื่นๆ < 770 ng/cm2
 • ควบคุมค่า Liquid Particle Counts (LPC) < 4,000 counts/cm2 (> 0.5 ไมครอน)
 • ควบคุมค่า Non-Volatile Residue (NVR)
 • ควบคุม Anion ประเภท ฟลูออไรด์, คลอไรด์, ไนไตรท์, โบรไมด์, ไนเตรท, ฟอสเฟต และซัลเฟต
 • มีความสามารถในการรับน้ำหนักสูง (Heavy-Duty Film)
 • ฟิล์มมีความแข็งแรง และมีความยืดหยุ่นสูง
 
   

HO781 : ฟิล์มสะอาดพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงควบคุมสารไฮโดรคาร์บอน  
 
คุณสมบัติ :
 • ผลิตจากพลาสติกพอลิเอทิลีน HDPE ชนิดที่มีความสะอาดสูงมาก (Ultra-Clean)
 • ควบคุม DHS Outgassing : ไฮโดรคาร์บอนและสารอินทรีย์อื่นๆ < 770 ng/cm2
 • ควบคุมค่า Liquid Particle Counts (LPC) < 4,000 counts/cm2 (>0.5 ไมครอน)
 • ควบคุมค่า Non-Volatile Residue (NVR)
 • ควบคุม Anion ประเภท ฟลูออไรด์, คลอไรด์, ไนไตรท์, โบรไมด์, ไนเตรท, ฟอสเฟต และซัลเฟต
 • มีความแข็งแรง และความสามารถในการรับน้ำหนักสูงมาก (Heavy-Duty Film)
 • มีความทนทานต่อความร้อนสูง
 
   

LO790 : ฟิล์มพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำควบคุมสารไฮโดรคาร์บอน  
 
คุณสมบัติ :
 • ผลิตจากพลาสติกพอลิเอทิลีน LDPE ชนิดที่มีความสะอาดสูง (High Clean)
 • ควบคุม DHS Outgassing : ไฮโดรคาร์บอนและสารอินทรีย์อื่นๆ < 770 ng/cm2
 • มีความสามารถในการรับน้ำหนักสูง (Heavy-Duty Film)
 • ฟิล์มมีความแข็งแรง และมีความยืดหยุ่นสูง
 
   

HO780 : ฟิล์มพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงควบคุมสารไฮโดรคาร์บอน  
 
คุณสมบัติ :
 • ผลิตจากพลาสติกพอลิเอทิลีน HDPE ชนิดที่มีความสะอาดสูง (High Clean)
 • ควบคุม DHS Outgassing : ไฮโดรคาร์บอนและสารอินทรีย์อื่นๆ < 770 ng/cm2
 • มีความแข็งแรง และความสามารถในการรับน้ำหนักสูงมาก (Heavy-Duty Film)
 • มีความทนทานต่อความร้อนสูง
 
   
   
เปรียบเทียบคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
Product Material  Surface Resistivity
()
Cleanliness Heat Tolerance 
AO750 LDPE 1012 YES NO
AO770 HDPE 1012 YES YES
LO710 LDPE             - Ultra-Clean NO
HO781 HDPE - Ultra-Clean YES
LO790 LDPE - YES NO
HO780 HDPE - YES YES