หน้าแรก เกี่ยวกับบริษัท ผลิตภัณฑ์ ดาวน์โหลด ร่วมงานกับบริษัท ติดต่อบริษัท แผนที่ ข่าวสารและกิจกรรม
  ค้นหาข้อมูล
  ผลิตภัณฑ์
ถุงพลาสติกพอลิเอทิลีน
พลาสติกชีวภาพ
ถุงป้องกันไฟฟ้าสถิต
ถุงสะอาดสำหรับห้องปฏิบัติการ
ถุงควบคุมสารไฮโดรคาร์บอน
สารดูดความชื้น
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

  หน้าแรก >> ข่าวสารและกิจกรรม >> ข่าวสารและเหตุการณ์
ข่าวสารและเหตุการณ์


มจธ. เยี่ยมชมโรงงาน
 
นักศึกษาคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเยี่ยมชมโรงงานแอ็ดวานซ์
แพคเกจจิ้ง
 
           คณะนักศึกษาปริญญาโทและเอก สายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าเยี่ยมชมและฟังบรรยายกระบวนการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพของฟิล์ม/ถุงพอลิเอทธิลีน ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2552 โดยเน้นกระบวนการผลิตฟิล์มพลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพ เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ความรู้และความเข้าใจเพิ่มเติมจากภาคทฤษฎีในเรื่องดังกล่าวมากขึ้น   

รูปภาพเพิ่มเติม

กลับไปยังหน้าที่ผ่านมา
หน้าแรก เกี่ยวกับบริษัท ผลิตภัณฑ์ ดาวน์โหลด ร่วมงานกับบริษัท ติดต่อบริษัท แผนที่ ข่าวสารและกิจกรรม

111 © สงวนลิขสิทธิ์ 2001 - 2021 บริษัท แอ็ดวานซ์ แพคเกจจิ้ง จำกัด | นโยบายการใช้งาน | นโยบายความเป็นส่วนตัว | Site Map