หน้าแรก เกี่ยวกับบริษัท ผลิตภัณฑ์ ดาวน์โหลด ร่วมงานกับบริษัท ติดต่อบริษัท แผนที่ ข่าวสารและกิจกรรม
  ค้นหาข้อมูล
  ผลิตภัณฑ์
ถุงพลาสติกพอลิเอทิลีน
พลาสติกชีวภาพ
ถุงป้องกันไฟฟ้าสถิต
ถุงสะอาดสำหรับห้องปฏิบัติการ
ถุงควบคุมสารไฮโดรคาร์บอน
สารดูดความชื้น
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

  หน้าแรก >> ข่าวสารและกิจกรรม >> ข้อมูลอื่นๆ
ข้อมูลอื่นๆ


นโยบายความเป็นส่วนตัว
 
นโยบายความเป็นส่วนตัว บริษัทแอ็ดวานซ์ แพคเกจจิ้ง จำกัด
 
 
คำแถลงเรื่องนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวนี้มิได้วัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดสิทธิตามสัญญาหรือสิทธิตามกฎหมายอื่น และไม่ได้ก่อภาระผูกพันใดต่อบริษัทแอ็ดวานซ์ แพคเกจจิ้ง จำกัด ในส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลอื่นหรือในนามของบุคคลอื่นแต่ประการใด
แอ็ดวานซ์ แพคเกจจิ้ง ตระหนักถึงความสำคัญของความเป็นส่วนตัว จึงขอชี้แจงให้ท่านทราบว่า บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์อย่างไร
ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้โดยไม่ต้องแจ้งว่าท่านเป็นใคร หรือไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านให้ทราบ ระบบจะจัดเก็บเฉพาะชื่อที่ท่านใช้ในการเข้าเยี่ยมชมเท่านั้น ทั้งนี้ข้อมูลที่จัดเก็บดังกล่าวเป็นข้อมูลที่สามารถบ่งบอก จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม เวลาที่เข้าเยี่ยมชมโดยเฉลี่ย หรือหน้าที่เข้าเยี่ยมชม เพื่อใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการวัดจำนวนผู้ใช้ และปรับปรุงเนื้อหาในเว็บไซต์ ต่อไป
บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นที่จะต้องขอข้อมูลส่วนตัวของท่าน อาทิ ชื่อ ที่อยู่ อย่างไรก็ตาม จะมีการแจ้งให้ท่านทราบเมื่อจะมีการขอข้อมูลหรือเก็บข้อมูลดังกล่าวตลอดจนวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลเหล่านั้น โดยปกติ การใช้ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อตอบข้อสงสัยของท่าน หรือในกรณีที่ท่านทำคำสั่งซื้อ หรือเพื่อให้ท่านได้เข้าถึงข้อมูลเฉพาะบางอย่างเท่านั้น ในบางครั้งบริษัทฯ อาจให้ข้อมูลกับผู้ผลิตหรือผู้บริการที่บริษัทฯ คิดว่าน่าสนใจสำหรับท่าน ทั้งนี้ท่านสามารถติดต่อไปยังบริษัทฯ เพื่อที่จะสงวนสิทธิในการใช้ข้อมูลของท่านได้
หากท่านลงทะเบียนไว้กับธุรกิจในเครือบริษัทฯ ผ่านทางอินเทอร์เนต บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลของท่านในการเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับท่านและ/หรือธุรกิจของท่าน เทคโนโลยี Cookies อาจถูกนำมาใช้เพื่อจัดอันดับข้อมูล Cookies เป็นชิ้นส่วนของข้อมูลที่สามารถส่งถึงและติดตั้งในระบบของท่านเพื่อให้ทราบทุกครั้งที่ท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยท่านสามารถติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านให้แสดงผลเมื่อท่านได้รับ Cookies ได้
บริษัทฯ อาจจัดทำแบบสอบถามทางอินเทอร์เนต เพื่อที่บริษัทฯ จะได้เข้าใจถึงความต้องการและข้อมูลของผู้เข้าเยี่ยมชมมากขึ้น ในกรณีที่มีการออกแบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูล จะแจ้งให้ท่านทราบว่า จะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ใด
เว็บไซต์ของบริษัทฯ อาจเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ โดยที่บริษัทฯ จะพยายามเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ที่มีมาตรฐานและมีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ได้ระดับเดียวกับบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถที่จะรับผิดชอบในเนื้อหา หรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์อื่นถือปฏิบัติได้
 
 

กลับไปยังหน้าที่ผ่านมา
หน้าแรก เกี่ยวกับบริษัท ผลิตภัณฑ์ ดาวน์โหลด ร่วมงานกับบริษัท ติดต่อบริษัท แผนที่ ข่าวสารและกิจกรรม

111 © สงวนลิขสิทธิ์ 2001 - 2021 บริษัท แอ็ดวานซ์ แพคเกจจิ้ง จำกัด | นโยบายการใช้งาน | นโยบายความเป็นส่วนตัว | Site Map